Per a optimitzar el gasoil de calefacció a casa és important tenir en compte factors com l’aïllament de la casa i la ventilació. A més, les portes i les finestres han d’estar perfectament condicionades perquè la calor no es filtri a través de cap escletxa. D’igual forma, pots tenir en compte aquests consells, claus per a aconseguir un ambient confortable.

Les calderes de gasoil han d’estar ben supervisades. Si estan en mal estat o es programen inadequadament, podries malgastar gasoil de calefacció a casa. Considera aquestes accions per a optimitzar el gasoil de calefacció:

  • Mantingues el cremador de gasoil en perfecte estat per a permetre que el combustible es cremi correctament.
  • Regula el termòstat intern perquè la temperatura de la casa sigui l’adequada. la temperatura no ha de ser molt elevada. En general, ha d’estar entre els 19 i 21 graus centígrads i, a la nit entre uns 17 i 19 graus.
  • L’ideal és que la caldera compti amb un termòstat de tipus programable, de manera que puguis controlar quan iniciar i detenir la calefacció.
  • Realitza com a mínim 1 vegada a l’any una revisió adequada amb l’ajuda d’un tècnic especialitzat en sistemes de calefacció.

Finalment, recorda que els radiadors també són molt importants per a optimitzar el gasoil de calefacció a casa. La seva instal·lació es distribueix per tota la llar per a mantenir la calor desitjada. Per tant, l’ideal és purgar-los almenys una vegada a l’any perquè el seu rendiment millori considerablement. També és altament recomanable que disposin de vàlvules termoestàtiques per a regular la temperatura de cada habitació.

También disponible en: Español